Petre19
-10Petre19
Baiat, 29 ani, Baia Mare, Maramures.
Nivel: 10
Reputatie: .
* Altele